info@zdz.torun.pl
 56 659 85 25
 • KURSY I SZKOLENIA
 • NASZE SZKOŁY
  • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
   Zakład Doskonalenia Zawodowego i Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu zaprasza młodzież do podjęcia nauki w nowej szkole
   Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Toruniu
   która umożliwia zdobycie atrakcyjnego zawodu poszukiwanego na rynku pracy.

   Nauka zawodu to połączenie nauki przedmiotów teoretycznych i zajęć praktycznych w zakładach pracy, za które otrzymasz WYNAGRODZENIE. Dzięki temu zdobędziesz najlepsze i niezbędne umiejętności praktyczne w danym zawodzie.

   Nauka w szkole trwa 3 lata.

   UWAGA!!!
   Nauka w naszej szkole jest BEZPŁATNA. Nie musisz martwić się o podręczniki. Szkoła zapewni je Tobie także BEZPŁATNIE!

   Po zakończeniu nauki zdobędziesz tytuł zawodowy lub kwalifikacje zawodowe czeladnika w danym zawodzie.
   Naukę zawodu kończysz egzaminem czeladniczym. Po zdaniu egzaminu otrzymasz świadectwo czeladnika.
    
   • blacharz samochodowy
   • cukiernik
   • elektromechanik
   • elektromechanik pojazdów samochodowych
   • elektryk
   • operator obrabiarek skrawających
   • lakiernik samochodowy
   • mechanik pojazdów samochodowych
   • murarz-tynkarz
   • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
   • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
   • introligator
   • fryzjer
   • krawiec
   • kucharz
   • piekarz
   • sprzedawca
   • stolarz
   • ślusarz
   • wędliniarz

   Jak rozpocząć naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości?
   Przyjdź do sekretariatu naszej szkoły, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. Sekretariat znajduje się w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 37/41 (ZDZ).

   Możesz także odwiedzić nasz punkt informacyjny, który znajduje się w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu przy ul. św. Katarzyny 9/11.

   W obu tych miejscach uzyskach wszystkie potrzebne informacje a także pomożemy uporać się ze wszystkimi formalnościami.

   Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
   Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszamy na inagurację roku szkolnego 1 września o godz. 9:00
  • NASZE SZKOŁY
 • PROJEKTY
  • AKADEMIA SPAWANIA
   PO_WER

   Zapraszamy do udziału w projekcie
   „Akademia spawania”,

   w ramach którego oferujemy poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe), pośrednictwo pracy, bezpłatne szkolenia i trzymiesięczne staże. Dzięki udziałowi w projekcie możesz zdobyć nowe lub zmienić swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.
    
   Projekt skierowany jest do 70 osób w wieku 18-29 lat należących do kategorii NEET zamieszkujących powiaty: toruński, miasto Toruń, rypiński, grudziądzki i miasto Grudziądz.

   Jeśli jesteś osobą bierną zawodowo, tzn. nie pracujesz, nie jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy i nie poszukujesz pracy, to projekt jest dla Ciebie. Dodatkowo, jeśli posiadasz co najwyżej wykształcenie średnie, to nasz projekt stworzony jest idealnie dla Ciebie. 

   Po zakończeniu zajęć i zdaniu egzaminu przed Komisją Spawalniczą otrzymujesz kwalifikacje odpowiadające potrzebom lokalnych rynków pracy.

   Wszystkim uczestnikom zapewniamy nieodpłatnie wyżywienie (obiad), ubezpieczenie NNW, podręczniki i materiały szkoleniowe, materiały do zajęć praktycznych, badania lekarskie na potrzeby stażu, odzież ochronną oraz pokrycie kosztów egzaminów. W okresie odbywania szkolenia i stażu otrzymywać będziesz stypendium (szkoleniowe w wysokości 8,72 zł brutto za godzinę szkolenia, stażowe w wysokości 997,40 zł "na rękę" miesięcznie). Możesz także starać się o zwrot koszt dojazdu na zajęcia.

   Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział w projekcie.

   Nabór uczestników został zakończony. Zapraszamy do udziału w innych projektach realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wkład UE: 887 338,45 zł.
  • ZDOLNI DO ZATRUDNIENIA (POWIAT GRUDZIĄDZKI)
   Logotypy FE RPO
   Zdolni Do Zatrudnienia -
   aktywizacja osób biernych zawodowo z powiatu grudziądzkiego

   Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza  do udziału w projekcie Zdolni Do Zatrudnienia- aktywizacja osób biernych zawodowo z powiatu grudziądzkiego, w ramach którego oferuje bezpłatne poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz trzymiesięczne staże.

   Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 kobiet i mężczyzn biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących powiat grudziądzki (gminy: Łasin, Radzyń Chełmiński, Gruta, Rogoźno, Swiecie nad Osą, Grudziądz- gmina wiejska) oraz rypiński poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (szkolenia: spawacz MAG/TIG, fryzjerskie, murarz-tynkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie) oraz zwiększenie doświadczenia zawodowego (staże).

   Termin realizacji projektu: październik 2017- czerwiec 2019
   Miejsce realizacji projektu: powiat grudziądzki oraz rypiński


   Jesteś osobą bierną zawodowo? Nie pracujesz, nie jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy
   i nie poszukujesz pracy?
   Nie masz kwalifikacji i posiadasz co najwyżej średnie wykształcenie?
   Przyjdź i daj sobie szansę na rozwój!


   Każdemu z uczestników projektu zapewniamy nieodpłatnie wyżywienie (obiad), ubezpieczenie NNW, podręczniki i materiały szkoleniowe, materiały do zajęć praktycznych, pokrycie kosztów egzaminów i kosztów dojazdu oraz badania lekarskie na potrzeby stażu. W czasie szkolenia oraz odbywania stażu uczestnicy otrzymywać będą STYPENDIUM: szkoleniowe (w wysokości 8,72 zł brutto/godz. zajęć) oraz stażowe (w wysokości 997,40 zł netto miesięcznie)

   Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne!

   Zachęcamy do kontaktu z nami. Informacje na temat projektu można uzyskać
   pod nr tel. 56 659 80 32, 56 652 25 29 (Toruń), 56 461 14 74 (Grudziądz)
   oraz e-mail: centrum@zdz.torun.pl   Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej:  730 070,21 PLN

   Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
   Formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych
   Umowa z uczestnikem projektu
    
  • ZDOLNI DO ZMIANY (POWIAT RYPIŃSKI)
   Logotypy FE RPO


   Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu zaprasza do udziału w projekcie Zdolni Do Zmiany - dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy dla osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy z powiatu rypińskiego, w ramach którego oferuje bezpłatne poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz trzymiesięczne staże.

   Celem projektu jest zwiększenie możliwości utrzymania/podjęcia pracy przez 60 uczestników/uczestniczek projektu (zagrożonych/przewidzianych do zwolnienia/zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6 miesięcy od przystąpienia do projektu) z powiatu rypińskiego poprzez zdobycie kwalifikacji w zawodach
   deficytowych (spawacz i operator koparkoładowarki) w okresie 1.12.2017-31.12.2018

   W projekcie udział mogą wziąć osoby fizyczne:
   • mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego, uczące się lub pracujące na terenie powiatu rypińskiego;
   • należące do grupy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub
   • należące do grupy osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem.
   Termin realizacji projektu: grudzień 2017- grudzień 2018
   Miejsce realizacji projektu: powiat rypiński


   Każdemu z uczestników projektu zapewniamy nieodpłatnie:
   • proces realizacji szkolenia,
   • wyżywienie (obiad),
   • ubezpieczenie NNW,
   • podręczniki i materiały szkoleniowe,
   • materiały do zajęć praktycznych,
   •pokrycie kosztów egzaminów i kosztów dojazdu,
   • badania lekarskie na potrzeby stażu.
    
   W czasie szkolenia oraz odbywania stażu uczestnicy otrzymywać będą STYPENDIUM: szkoleniowe (w wysokości 8,72 zł za godzinę) oraz stażowe (w wysokości 1307,79 zł miesięcznie).

   Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne!

   Informacje na temat projektu:
   Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rypinie
   87-500 Rypin, ul. Mławska 14
   tel.: 54 280 28 50
   oraz e-mail: rypin@zdz.torun.pl lub centrum@zdz.torun.pl

   Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej:  518 071,15 PLN
   Wartość projektu: 545 338,06 PLN
    
  • AKADEMIA ZAWODOWCÓW
   Logotypy
   Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu zaprasza do udziału w projekcie Akademia ZAWODowców,
   w ramach którego oferuje bezpłatne poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz trzymiesięczne staże.

   Celem projektu jest zwiększenie możliwości utrzymania/podjęcia pracy przez 60 uczestników projektu (UP) (zagrożonych/przewidzianych do zwolnienia/zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6 m-cy od przystąpienia do projektu) z Torunia lub pow. toruńskiego poprzez zdobycie kwalifikacji w zawodach deficytowych przez 45 uczestników oraz zwiększenie doświadczenia zawodowego przez 8 uczestników w okresie 1.04.2018-31.03.2019

   W projekcie udział mogą wziąć osoby fizyczne:
   • mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego, uczące się lub pracujące na terenie miasta Torunia lub powiatu toruńskiego;
   • należące do grupy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub
   • należące do grupy osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem.
   Termin realizacji projektu: kwiecień 2018 - marzec 2019
   Miejsce realizacji projektu: Toruń lub powiat toruński


   Każdemu z uczestników projektu zapewniamy nieodpłatnie:
   • proces realizacji szkolenia,
   • wyżywienie (obiad),
   • ubezpieczenie NNW,
   • podręczniki i materiały szkoleniowe,
   • materiały do zajęć praktycznych,
   • pokrycie kosztów egzaminów i kosztów dojazdu,
   • badania lekarskie na potrzeby stażu.
   W ramach projektu będą prowadzone szkolenia z zakresu:
   • spawanie metodą MAG,
   • spawanie metodą TIG,
   • murarz-tynkarz,
   • pracownik robót wykończeniowych,
   • fryzjer/ka,
   • inne (szkolenia związane z zawodami deficytowymi).
    
   W czasie szkolenia oraz odbywania stażu uczestnicy otrzymywać będą STYPENDIUM: szkoleniowe
   (w wysokości 8,55 zł za godzinę zajęć) oraz stażowe (w wysokości 1307,79 zł miesięcznie).

   Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne!

   Informacje na temat projektu:
   Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Toruniu
   87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 37/41
   tel.: 56 659 80 32
   oraz e-mail: szkolenia@zdz.torun.pl lub centrum@zdz.torun.pl

   Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej:  581 335,87 PLN
   Wartość projektu: 611 932,50 PLN

   Formularz rekrutacyjny
   Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
   Informacja w sprawie sytuacji pracownika w miejscu pracy
   Oświadczenie uczestnika projektu
   Umowa z uczestnikiem projektu
  • PROJEKTY
 • DLA FIRM I INSTYTUCJI
  Dla firm i instytucji
  • SPRZEDAŻ I WYNAJEM
  • SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom firm i instytucji oferujemy organizację szkoleń zamkniętych z wybranej tematyki. Szkolenia zamknięte ukierunkowane są na indywidualne potrzeby pracowników Państwa firmy i instytucji co w połączeniu z wyspecjalizowaną i profesjonalną kadrą wykładowców, trenerów i instruktorów gwarantuje ich wysoką skuteczność i jakość. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po wykonaniu analizy potrzeb i w uzgodnieniu z Państwem. Cenimy sobie profesjonalizm, indywidualne podejście do Klienta oraz najwyższą jakość oferowanych usług. Szkolenia realizujemy w siedzibie Państwa firmy lub w innym dogodnym miejscu na terenie całego kraju. Możemy zaproponować również szkolenie wyjazdowe, podczas którego w sprzyjających okolicznościach podwyższą Państwo swoje kompetencje.
   Tematyka szkoleń
   • Dla kadry zarządzającej
   • Marketing
   • Sprzedaż
   • Administracja i biuro
   • Księgowość
   • HR
   • IT
   • Team Building
   • Pakiet biurowy MS Office
   • Kompetencje osobiste
   • Logistyka
   • Kursy i szkolenia zawodowe
  • PRZETARGI
   Obecnie brak przetargów.
  • DLA FIRM I INSTYTUCJI
   Dla firm i instytucji

 • POMPY I SYSTEMY DOZOWANIA
 • BEZPŁATNE KURSY W RAMACH KFS
  Pracodawco! Skorzystaj z dofinansowania kursów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ten sposób możesz podnieść kwalifikacje zawodowe zarówno swoje jak i swoich pracowników.

  O fundusze z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

  Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu posiada doświadczenie w przygotowaniu wniosków oraz koordynacji projektów szkoleniowych dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie w kompleksowej realizacji projektu KFS:
  • Przygotujemy dla Państwa wniosek KFS wraz z załącznikami.
  • Złożymy wniosek w odpowiednim Urzędzie Pracy.
  • Przygotujemy niezbędną korespondencję z Urzędem Pracy.
  • Zadbamy o sprawną realizację projektu (rozliczenia, przekazywanie dokumentów, umowy z pracownikami).
  • Rozliczymy projekt.

  PRACODAWCO !

  Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci wypełnić wniosek o dofinansowanie szkolenia dla siebie lub swoich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Serdecznie zapraszamy !
 • WALIDACJA, EGZAMINOWANIE I CERTYFIKACJA
  Zapraszamy firmy szkoleniowe i indywidualnych klientów do potwierdzania i certyfikowania umiejętności i kwalifikacji w Regionalnym Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Toruniu

  W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą i Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego utworzono Krajowe Centrum Akredytacji, które powołało z dniem 14 września 2016 r. Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Toruniu (zobacz akt powołania).

  Centrum realizuje zadania z zakresu rozpoznawania, oceniania, określania wartości i uznawania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej, a także egzaminowania i certyfikacji w celu uznania kompetencji i umiejętności, wymaganych dla danej kwalifikacji.

  Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji potwierdza umiejętności i kwalifikacje nabyte na kursach i szkoleniach jak i w wyniku wieloletniej pracy na określonym stanowisku.

  Do potwierdzania komptetencji w RCWEiA zapraszamy klientów indywidualnych i firmy szkoleniowe, również prowadzące kursy i szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój chcące dać swoim słuchaczom potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.

  Egzaminujemy we wszystkich zawodach!
 • WYNAJEM
Aktualności
21
LIS
2018
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
więcej...
19
LIS
2018
Kurs operatora koparkoładowarek
więcej...
19
LIS
2018
Kurs montażysta rusztowań budowlanych
więcej...
Copyright @ 2018 by Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu2013 Created by Mono Interactive