info@zdz.torun.pl
 56 659 85 25
 • KURSY I SZKOLENIA
 • NASZE SZKOŁY
  • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
   Zakład Doskonalenia Zawodowego i Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu zaprasza młodzież do podjęcia nauki w nowej szkole
   Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Toruniu
   która umożliwia zdobycie atrakcyjnego zawodu poszukiwanego na rynku pracy.

   Nauka zawodu to połączenie nauki przedmiotów teoretycznych i zajęć praktycznych w zakładach pracy, za które otrzymasz WYNAGRODZENIE. Dzięki temu zdobędziesz najlepsze i niezbędne umiejętności praktyczne w danym zawodzie.

   Nauka w szkole trwa 3 lata.

   UWAGA!!!
   Nauka w naszej szkole jest BEZPŁATNA. Nie musisz martwić się o podręczniki. Szkoła zapewni je Tobie także BEZPŁATNIE!

   Po zakończeniu nauki zdobędziesz tytuł zawodowy lub kwalifikacje zawodowe czeladnika w danym zawodzie.
   Naukę zawodu kończysz egzaminem czeladniczym. Po zdaniu egzaminu otrzymasz świadectwo czeladnika.
    
   • blacharz samochodowy
   • cukiernik
   • elektromechanik
   • elektromechanik pojazdów samochodowych
   • elektryk
   • operator obrabiarek skrawających
   • lakiernik samochodowy
   • mechanik pojazdów samochodowych
   • murarz-tynkarz
   • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
   • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
   • introligator
   • fryzjer
   • krawiec
   • kucharz
   • piekarz
   • sprzedawca
   • stolarz
   • ślusarz
   • wędliniarz

   Jak rozpocząć naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości?
   Przyjdź do sekretariatu naszej szkoły, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. Sekretariat znajduje się w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 37/41 (ZDZ).

   Możesz także odwiedzić nasz punkt informacyjny, który znajduje się w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu przy ul. św. Katarzyny 9/11.

   W obu tych miejscach uzyskach wszystkie potrzebne informacje a także pomożemy uporać się ze wszystkimi formalnościami.

   Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
   Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszamy na inagurację roku szkolnego 1 września o godz. 9:00
  • NASZE SZKOŁY
 • PROJEKTY
  • AKADEMIA SPAWANIA
   PO_WER

   Zapraszamy do udziału w projekcie
   „Akademia spawania”,

   w ramach którego oferujemy poradnictwo zawodowe, bezpłatne szkolenia i trzymiesięczne staże. Dzięki udziałowi w projekcie możesz zdobyć nowe lub zmienić swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.
    
   Projekt skierowany jest do 70 osób w wieku 18-29 lat należących do kategorii NEET zamieszkujących powiaty: toruński, miasto Toruń, rypiński, grudziądzki i miasto Grudziądz.

   Jeśli jesteś osobą bierną zawodowo, tzn. nie pracujesz, nie jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy i nie poszukujesz pracy, to projekt jest dla Ciebie. Dodatkowo, jeśli posiadasz co najwyżej wykształcenie średnie, to nasz projekt stworzony jest idealnie dla Ciebie. 

   Nabór uczestników prowadzimy tylko do końca grudnia 2017 r.

   Po zakończeniu zajęć i zdaniu egzaminu przed Komisją Spawalniczą otrzymujesz kwalifikacje odpowiadające potrzebom lokalnych rynków pracy.

   Wszystkim uczestnikom zapewniamy nieodpłatnie wyżywienie (obiad), ubezpieczenie NNW, podręczniki i materiały szkoleniowe, materiały do zajęć praktycznych, badania lekarskie na potrzeby stażu, odzież ochronną oraz pokrycie kosztów egzaminów. W okresie odbywania szkolenia i stażu otrzymywać będziesz stypendium (szkoleniowe w wysokości 8,72 zł brutto za godzinę szkolenia, stażowe w wysokości 997,40 zł "na rękę" miesięcznie). Możesz także starać się o zwrot koszt dojazdu na zajęcia.

   Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział w projekcie.

   Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 56 659 80 32 (Toruń), 56 461 14 74 (Grudziądz), 54 280 28 50 (Rypin) lub centrum@zdz.torun.pl

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wkład UE: 887 338,45 zł.
  • ZDOLNI DO ZATRUDNIENIA (POWIAT GRUDZIĄDZKI)
   Logotypy FE RPO
   Zdolni Do Zatrudnienia -
   aktywizacja osób biernych zawodowo z powiatu grudziądzkiego

   Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza  do udziału w projekcie Zdolni Do Zatrudnienia- aktywizacja osób biernych zawodowo z powiatu grudziądzkiego, w ramach którego oferuje bezpłatne poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz trzymiesięczne staże.

   Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 kobiet i mężczyzn biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących powiat grudziądzki (gminy: Łasin, Radzyń Chełmiński, Gruta, Rogoźno, Swiecie nad Osą, Grudziądz- gmina wiejska) poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (szkolenia: spawacz MAG i TIG, fryzjerskie, murarz-tynkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających) oraz zwiększenie doświadczenia zawodowego (staże).

   Termin realizacji projektu: październik 2017- marzec 2019
   Miejsce realizacji projektu: powiat grudziądzki


   Jesteś osobą bierną zawodowo? Nie pracujesz, nie jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy
   i nie poszukujesz pracy?
   Nie masz kwalifikacji i posiadasz co najwyżej średnie wykształcenie?
   Przyjdź i daj sobie szansę na rozwój!


   Każdemu z uczestników projektu zapewniamy nieodpłatnie wyżywienie (obiad), ubezpieczenie NNW, podręczniki i materiały szkoleniowe, materiały do zajęć praktycznych, pokrycie kosztów egzaminów i kosztów dojazdu oraz badania lekarskie na potrzeby stażu. W czasie szkolenia oraz odbywania stażu uczestnicy otrzymywać będą STYPENDIUM: szkoleniowe (w wysokości 8,72 zł brutto/godz. zajęć) oraz stażowe (w wysokości 997,40 zł netto miesięcznie)

   Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne!

   Zachęcamy do kontaktu z nami. Informacje na temat projektu można uzyskać
   pod nr tel. 56 659 80 32, 56 652 25 29 (Toruń), 56 461 14 74 (Grudziądz)
   oraz e-mail: centrum@zdz.torun.pl   Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej:  730 070,21 PLN

   Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
   Formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych
   Umowa z uczestnikem projektu
    
  • ZDOLNI DO ZMIANY (POWIAT RYPIŃSKI)
   Logotypy FE RPO


   Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu zaprasza do udziału w projekcie Zdolni Do Zmiany - dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy dla osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy z powiatu rypińskiego, w ramach którego oferuje bezpłatne poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz trzymiesięczne staże.

   Celem projektu jest zwiększenie możliwości utrzymania/podjęcia pracy przez 60 uczestników/uczestniczek projektu (zagrożonych/przewidzianych do zwolnienia/zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6 miesięcy od przystąpienia do projektu) z powiatu rypińskiego poprzez zdobycie kwalifikacji w zawodach
   deficytowych (spawacz i operator koparkoładowarki) w okresie 1.12.2017-31.12.2018

   W projekcie udział mogą wziąć osoby fizyczne:
   • mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego, uczące się lub pracujące na terenie powiatu rypińskiego;
   • należące do grupy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub
   • należące do grupy osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem.
   Termin realizacji projektu: grudzień 2017- grudzień 2018
   Miejsce realizacji projektu: powiat rypiński


   Każdemu z uczestników projektu zapewniamy nieodpłatnie:
   • proces realizacji szkolenia,
   • wyżywienie (obiad),
   • ubezpieczenie NNW,
   • podręczniki i materiały szkoleniowe,
   • materiały do zajęć praktycznych,
   •pokrycie kosztów egzaminów i kosztów dojazdu,
   • badania lekarskie na potrzeby stażu.
    
   W czasie szkolenia oraz odbywania stażu uczestnicy otrzymywać będą STYPENDIUM: szkoleniowe (w wysokości 8,72 zł za godzinę) oraz stażowe (w wysokości 1307,79 zł miesięcznie).

   Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne!

   Informacje na temat projektu:
   Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rypinie
   87-500 Rypin, ul. Mławska 14
   tel.: 54 280 28 50
   oraz e-mail: rypin@zdz.torun.pl lub centrum@zdz.torun.pl

   Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej:  518 071,15 PLN
   Wartość projektu: 545 338,06 PLN
    
  • AKADEMIA ZAWODOWCÓW
   Logotypy
   Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu zaprasza do udziału w projekcie Akademia ZAWODowców,
   w ramach którego oferuje bezpłatne poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz trzymiesięczne staże.

   Celem projektu jest zwiększenie możliwości utrzymania/podjęcia pracy przez 60 uczestników projektu (UP) (zagrożonych/przewidzianych do zwolnienia/zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6 m-cy od przystąpienia do projektu) z Torunia lub pow. toruńskiego poprzez zdobycie kwalifikacji w zawodach deficytowych przez 45 uczestników oraz zwiększenie doświadczenia zawodowego przez 8 uczestników w okresie 1.04.2018-31.03.2019

   W projekcie udział mogą wziąć osoby fizyczne:
   • mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego, uczące się lub pracujące na terenie miasta Torunia lub powiatu toruńskiego;
   • należące do grupy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub
   • należące do grupy osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem.
   Termin realizacji projektu: kwiecień 2018 - marzec 2019
   Miejsce realizacji projektu: Toruń lub powiat toruński


   Każdemu z uczestników projektu zapewniamy nieodpłatnie:
   • proces realizacji szkolenia,
   • wyżywienie (obiad),
   • ubezpieczenie NNW,
   • podręczniki i materiały szkoleniowe,
   • materiały do zajęć praktycznych,
   • pokrycie kosztów egzaminów i kosztów dojazdu,
   • badania lekarskie na potrzeby stażu.
    
   W czasie szkolenia oraz odbywania stażu uczestnicy otrzymywać będą STYPENDIUM: szkoleniowe
   (w wysokości 8,55 zł za godzinę zajęć) oraz stażowe (w wysokości 1307,79 zł miesięcznie).

   Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne!

   Informacje na temat projektu:
   Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Toruniu
   87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 37/41
   tel.: 56 659 80 32
   oraz e-mail: szkolenia@zdz.torun.pl lub centrum@zdz.torun.pl

   Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej:  581 335,87 PLN
   Wartość projektu: 611 932,50 PLN

   Formularz rekrutacyjny
   Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
   Informacja w sprawie sytuacji pracownika w miejscu pracy
   Oświadczenie uczestnika projektu
   Umowa z uczestnikiem projektu
  • PROJEKTY
 • DLA FIRM I INSTYTUCJI
  Dla firm i instytucji
  • SPRZEDAŻ I WYNAJEM
  • SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom firm i instytucji oferujemy organizację szkoleń zamkniętych z wybranej tematyki. Szkolenia zamknięte ukierunkowane są na indywidualne potrzeby pracowników Państwa firmy i instytucji co w połączeniu z wyspecjalizowaną i profesjonalną kadrą wykładowców, trenerów i instruktorów gwarantuje ich wysoką skuteczność i jakość. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po wykonaniu analizy potrzeb i w uzgodnieniu z Państwem. Cenimy sobie profesjonalizm, indywidualne podejście do Klienta oraz najwyższą jakość oferowanych usług. Szkolenia realizujemy w siedzibie Państwa firmy lub w innym dogodnym miejscu na terenie całego kraju. Możemy zaproponować również szkolenie wyjazdowe, podczas którego w sprzyjających okolicznościach podwyższą Państwo swoje kompetencje.
   Tematyka szkoleń
   • Dla kadry zarządzającej
   • Marketing
   • Sprzedaż
   • Administracja i biuro
   • Księgowość
   • HR
   • IT
   • Team Building
   • Pakiet biurowy MS Office
   • Kompetencje osobiste
   • Logistyka
   • Kursy i szkolenia zawodowe
  • PRZETARGI
   Obecnie brak przetargów.
  • DLA FIRM I INSTYTUCJI
   Dla firm i instytucji

 • POMPY I SYSTEMY DOZOWANIA
 • BEZPŁATNE KURSY W RAMACH KFS
  Pracodawco! Skorzystaj z dofinansowania kursów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ten sposób możesz podnieść kwalifikacje zawodowe zarówno swoje jak i swoich pracowników.

  O fundusze z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

  Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu posiada doświadczenie w przygotowaniu wniosków oraz koordynacji projektów szkoleniowych dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie w kompleksowej realizacji projektu KFS:
  • Przygotujemy dla Państwa wniosek KFS wraz z załącznikami.
  • Złożymy wniosek w odpowiednim Urzędzie Pracy.
  • Przygotujemy niezbędną korespondencję z Urzędem Pracy.
  • Zadbamy o sprawną realizację projektu (rozliczenia, przekazywanie dokumentów, umowy z pracownikami).
  • Rozliczymy projekt.

  PRACODAWCO !

  Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci wypełnić wniosek o dofinansowanie szkolenia dla siebie lub swoich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Serdecznie zapraszamy !
 • WALIDACJA, EGZAMINOWANIE I CERTYFIKACJA
  Zapraszamy firmy szkoleniowe i indywidualnych klientów do potwierdzania i certyfikowania umiejętności i kwalifikacji w Regionalnym Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Toruniu

  W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą i Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego utworzono Krajowe Centrum Akredytacji, które powołało z dniem 14 września 2016 r. Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Toruniu (zobacz akt powołania).

  Centrum realizuje zadania z zakresu rozpoznawania, oceniania, określania wartości i uznawania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej, a także egzaminowania i certyfikacji w celu uznania kompetencji i umiejętności, wymaganych dla danej kwalifikacji.

  Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji potwierdza umiejętności i kwalifikacje nabyte na kursach i szkoleniach jak i w wyniku wieloletniej pracy na określonym stanowisku.

  Do potwierdzania komptetencji w RCWEiA zapraszamy klientów indywidualnych i firmy szkoleniowe, również prowadzące kursy i szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój chcące dać swoim słuchaczom potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.

  Egzaminujemy we wszystkich zawodach!
 • WYNAJEM
Aktualności
24
LIP
2018
Kurs spawacz MAG
więcej...
23
LIP
2018
Kurs kosmetyczny z elementami stylizacji paznokci
więcej...
Copyright @ 2018 by Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu2013 Created by Mono Interactive